Flash Magic

Flash Magic

Miễn phí
Chương trình này có thể được sử dụng cho chương trình flash-dựa microcontrollers
Người dùng đánh giá
3.3  (22 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.7
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   21.7 MB
Flash Magic là một ứng dụng cho chương trình flash dựa microcontrollers từ NXP dùng một truyện hay Ethernet giao thức khi ở trong đường mục tiêu móc. Để xóa đi và chương trình một thiết bị và được thiết lập chìa khóa sự lựa chọn anh chỉ cần làm theo năm bước, cám ơn để nó trực giác mạnh mẽ đồ họa diện. Với trình này có thể đọc bất cứ bộ phận của flash sơ cứu đến họ như là một thông Tin hex tập tin. Chương trình có một PDF hướng dẫn để giúp anh hiểu ra mọi thứ cô cần để hiểu sử dụng nó một cách thích đáng. Flash Magic hỗ trợ nửa-hai chiều liên lạc với nhiều thiết bị.
Thông tin được cập nhật vào: